Archiwum

Rozdano nagrody imienia Ireny Sendlerowej. Kto został tegorocznym laureatem?

By  | 

29-ego września w Warszawie wręczono nagrody przyznawane za wpajanie młodemu pokoleniu wartości tolerancji i otwartości na innych.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, przyznawana jest od 2006 roku nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym prywatnych i społecznych). Honoruje ich pracę na rzecz tolerancji, poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz inspiracji do działań zgodnych z tymi zasadami. Po uwagę przy przyznawaniu nagród bierze się także fakt odgrywania aktywnej roli w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

Tegoroczną laureatką tego wyróżnienia została Małgorzata Matecka, która uczy języka polskiego w liceum ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Jest także poetką (zadebiutowała w 2011 roku tomikiem zatytułowanym „Sen”). Wraz ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” organizuje Wojewódzki Przegląd Zespołów Młodzieżowych „Równi i różni”, na którym młodzi muzycy prezentują utwory związane z tematyką równości i tolerancji w wybranym przez siebie gatunku muzycznym. Matecka zorganizowała także trzy edycje konkursu literackiego „Młodzież pamięta”. Przeznaczony jest on dla uczniów i ocenia ich opowiadania poruszające problematykę dyskryminacji rasowej we współczesnym świecie.

wadowice24