Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „ PRIDE”

I. Definicje

 1. Portal internetowy „PRIDE” ( dalej : Portal) jest portalem informacyjnym i publicystycznym, o charakterze ogólnodostępnym w formie elektronicznej.
 2. Dla Użytkowników dokonujących rejestracji w formie przewidzianej w niniejszym Regulaminie, Portal umożliwia dostęp do sklepu internetowego oraz do dodatkowych informacji.
 3. Portal nie jest forum dyskusyjnym a za treści zamieszczane na Portalu odpowiada jego Wydawca i Administrator.
 4. Wydawcą i Administratorem Portalu jest Adrian Brocki.
 5. Żaden z użytkowników Portalu nie ma możliwości zamieszczania własnych komentarzy ani postów lub wpływania aktywnie na treści zamieszczane na Portalu.

II. Sposób użytkowania Portalu

 1. Portal funkcjonuje pod adresem internetowym www.pridemag.pl i jest dostępny w zasadniczej części dla każdego użytkownika Internetu bez obowiązku rejestracji.
 2. Określona część informacyjna i publicystyczna Portalu oraz możliwość korzystania ze sklepu internetowego „PRIDE” dostępne są dla Użytkowników Portalu dokonujących rejestracji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie poprzez wypełnienie i wysłanie arkusza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Portalu.
 3. Użytkowanie Portalu w wersji ogólnodostępnej jak i w wersji wymagającej rejestracji, jest całkowicie bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań dla Użytkownika Portalu.
 4. Uzyskanie przez zarejestrowanych Użytkowników Portalu dostępu do sklepu „PRIDE” nie generuje dla Użytkownika żadnych zobowiązań zakupowych. Działalność Sklepu regulowana jest Regulaminem Sklepu Internetowego „ PRIDE” dostępnym na Portalu.
 5. Portal zawiera również link informacyjny o charakterze „ Newsletter” generowany przez Administratora Portalu i przesyłany Użytkownikom Portalu za ich wcześniejszą zgodą.

III. Rejestracja na Portalu i Polityka Prywatności

 1. Wydawca i Administrator Portalu przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Portalu i bezpieczeństwa w zakresie przetwarzana danych osobowych.
 2. Wydawca i Administrator Portalu oświadcza, że dane osobowe Użytkowników Portalu są gromadzone i przechowywane jedynie dla celów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 3. Przystępując do rejestracji na Portalu, Użytkownik podaje dane wymagane w arkuszu rejestracyjnym zamieszczonym na Portalu. Z chwilą wypełniania i wysłania arkusza rejestracyjnego, Użytkownik zezwala Wydawcy Portalu na zapisywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych w systemach teleinformatycznych i wykorzystywania ich z zachowaniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 4. Dane dotyczące Użytkowników Portalu nie będą ujawniane osobom trzecim i będą wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały zgromadzone tj. celów komunikacji Portalu z Użytkownikiem, realizacji usługi dostępu i jej funkcjonalności oraz udostępniania Użytkownikom treści Portalu przeznaczonych dla określonego kręgu odbiorców.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych na Portalu, dokonania ich korekty bądź usunięcia.
 6. Wszelkie informacje, które nie pozwalają na personalną identyfikację Użytkowników Portalu ( dane statystyczne, techniczne itp.), nie są traktowane jako dane poufne i mogą być ujawniane.
 7. Przesyłając wypełniony arkusz rejestracyjny, Użytkownik Portalu oświadcza, że dane te są prawdziwe. Niedopuszczalnym jest podawanie danych, które mogą wypełniać znamiona działania na szkodę osób trzecich.
 8. Niedopuszczalnym jest umożliwianie przez Użytkownika dostępu osobom niezarejestrowanym poprzez udostępnienie własnych haseł dostępu.
 9. W przypadkach wskazujących na naruszanie treści ust. 7 i 8 powyżej, Administrator Portalu może zablokować konto Użytkownika Portalu.
 10. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych czynności na szkodę Wydawcy Portalu przez co należy rozumieć zaniechanie próby ingerencji w kod strony internetowej, naruszanie dobrego imienia Wydawcy portalu lub powielanie oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na Portalu bez zgody Wydawcy.
 11. Zakończenie korzystania z Portalu przez Użytkownika w części wymagającej rejestracji, następuje poprzez przeprowadzenie procedury zablokowania konta Użytkownika. Procedura ta jest dostępna na stronie Portalu.
  Zakończenie korzystanie z Portalu może nastąpić także poprzez zablokowanie konta Użytkownika przez Administratora Portalu wskutek naruszenia treści
 12. Regulaminu lub namawiania innych Użytkowników do dokonywania takich naruszeń. W przypadku zaistnienia opisanej wyżej sytuacji, Administrator Portalu nie ma obowiązku informowania Użytkownika o zablokowaniu konta.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania kont, które nie są wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok.

IV. Polityka Cookies

 1. Portal dla zapewnienia funkcjonalności i wygody Użytkowników wykorzystuje technologię Cookies.
 2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Dzięki temu możliwym jest elektroniczne rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym połączeniu z Portalem. Pliki te nie służą jednak żadnej identyfikacji Użytkownika i nie jest możliwym przy użytkowaniu tych plików dokonywanie jakiegokolwiek pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: Umożliwienia Użytkownikowi optymalnego korzystania z Portalu, Zapewnienie bezpieczeństwa ( np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania strony internetowej), Tworzenia statystyk, które pozwalają Administratorowi Portalu na analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników celem ulepszenia struktury i zawartości strony Portalu, Zwiększenia funkcjonalności poprzez „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień interfejsu Użytkownika np. . w zakresie wybranego języka, czcionki, wyglądu strony itp., Umożliwienia dostarczenia Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników
 4. Portal wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi , które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania z sesji internetowej , wylogowania ze strony lub wyłączenia oprogramowania. Pliki stale są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików oraz do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania Cookies, jednakże należy wziąć pod uwagę, że czynność taka może spowodować utrudnienia lub może uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 6. Więcej informacji nt plików Cookies jest ogólnie dostępne w sieci internetowej lub w sekcji ”Pomoc” w przeglądarce internetowej.

V. Pozostałe
Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dla czynności związanych z funkcjonowaniem Portalu ma zastosowanie każdorazowa wersja Regulaminu właściwa dla daty czynności. Administrator Portalu nie ma obowiązku przekazywania indywidualnie każdemu z Użytkowników informacji o zmianie treści Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu zawarta będzie na stronie Portalu. Logowanie się w systemie Portalu oznacza akceptację treści Regulaminu każdorazowo w jego aktualnej wersji.